MGV

Vaffel & Falafel

Musical Cultural Exchange Workshop

Vaffel & Falafel – Kulturutvekslingsverksted hvor deltakerne legger premisser for musiseringen på tvers av språk og ulik kulturbakgrunn. Sammen besitter Vaffel & Falafel en sterk interkulturell kompetanse med fokus på musikalske opplevelser; å mestre noe i fellesskap, skape et nettverk, lære noe nytt, få venner, styrke identitet og språklig utvikling gjennom gjensidig musikalsk glede.

Mathilde Grooss Viddal Treblås
Safaa Al-Saadi Nay og Perkusjon
Jan Tariq Rui-Rahman Strengeinstrumenter
Alexander Syri Vokal

A meetingplace for everybody who wants to play, sing, dance and share their culture with other people.

Share a song or a little melody, Bring yourself and your voice, or an instrument. Also open for those who just want’s to have a cup of coffee and listen.